Vergoeding 
U heeft recht op vergoeding van een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ) als u wordt verwezen door uw huisarts en er sprake is van een psychische stoornis (volgens het DSM-5 classificatiesysteem). 

Psychologische zorg wordt sinds 2014 niet meer per sessie vergoed. Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten ontvangt u een bijpassend ‘zorgvraagzwaarteproduct’. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) hanteert in de GBGGZ in 2021 hiervoor de volgende tarieven:

Product GBGGZ Max. aantal minuten         Max. aantal sessies         Tarief                    
KORT                  294                2-5 €   522,13
MIDDEL                  495                5-8 €   885,01
INTENSIEF                  750                8-12 € 1434,96 
ONVOLLEDIG BEHANDELTRAJECT                   120                1-2 €   228,04


In de SGGZ worden tarieven vastgesteld aan de hand van de diagnose-behandel combinatie (DBC). Dit is een systematiek waarbij het tarief wordt bepaald door de soort psychische problematiek en de duur van de behandeling.

Deze producten en DBC’s worden vergoed door uw verzekeraar wanneer er sprake is van psychische problematiek. Relatietherapie, seksuologie en aanpassingsproblemen worden niet vergoed vanuit uw basisverzekering. Leg eerst contact met uw verzekeraar indien u hiervoor behandeling wilt. 

Wie betaalt de rekening?
Als de praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar dan declareert de praktijk direct bij uw zorgverzekeraar. 

Is er geen contract afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u zelf de nota. Deze nota dient u te voldoen aan de praktijk waarna de nota bij uw verzekeraar kan worden ingediend. 

Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 100% van de kosten terug na aftrek van het eigen risico. Bij een naturapolis ligt dit meestal rond de 80%. Laat u vooraf goed informeren door uw zorgverzekeraar welke voorwaarden voor vergoeding voor u van toepassing zijn.

Onverzekerde zorg

Bepaalde stoornissen zijn uitgesloten van vergoeding in de basisverzekering zoals een aanpassingsstoornis, werkgerelateerde problematiek en relatieproblematiek. Wanneer u echter aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat psychologische zorg vanuit het aanvullende pakket wel vergoed wordt. Wanneer uw klacht niet wordt vergoed en u heeft geen aanvullende verzekering, dient u de behandeling zelf te betalen. Werkgevers zijn soms bereid uw psycholoog te vergoeden uit hun reservering voor opleidingskosten of persoonlijke ontwikkelingskosten.

Eigen Risico 
De vergoeding van een behandeling in de Generalistische Basis-GGZ en de Specialistische GGZ valt onder het verplicht eigen risico. In 2021 is het eigen risico  €385,- per persoon, vanaf 18 jaar.

Kind en Jeugd

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Neem voor verdere informatie over tarieven en vergoedingen contact op met de desbetreffende praktijk.

Afspraak afzeggen

Een afspraak verzetten of afzeggen kan altijd, maar laat dit tenminste 24 uur van tevoren weten, anders worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Zorgverzekeraars vergoeden geen gemiste afspraken.