Schematherapie in groepen

Praktijk Langstraat

Module “De gezonde Volwassene”

Deze module als geheel is inhoudelijk gestoeld op integratie van schematherapie en positieve psychologie.

De module kan los gevolgd worden i.g.v. autonomie- en identiteitsproblemen of binnen een behandeltraject schematherapie (individueel en of in de groep).

Er wordt specifiek ingegaan op het werken met persoonlijke waarden, psycho-educatie over stress en welbevinden, en werken aan zelfcompassie.

Bij aanmelding volgt intake met vragenlijsten. Aanmelden voor de nieuwe groep vóór 25 maart 2022.

Max aantal deelnemers is 8.

Waar: Praktijk MetSteen, Bakkummerstraat 43, 1901 HJ Castricum

Tijd: 9:00 tot 10:30 (inloop 8:30), behalve 12/5: dan van 11:30 tot 13:00 (inloop 11:00)

Data:  donderdagochtenden 14/4, 21/4, 12/5, 19/5, 2/6, 9/6, 16/6, 23/6, 30/6 en 7/7

Individuele evaluatiegesprekken vinden plaats op donderdag 14/7/2022

Therapeuten: Vera Langstraat, GZ-Psycholoog/Psychotherapeut/Cognitief Gedragstherapeut VGCt/Seksuoloog NVVS i.o. en Bianca Beentjes, POH-GGZ/ Basis-Psycholoog


In september 2022 zal Praktijk Langstraat  opnieuw Schematherapiegroepen starten. Het Schematherapiegroep-traject bestaat uit een uitgebreid intakegesprek met vragenlijstenonderzoek, 18 bijeenkomsten en 2 terugkombijeenkomsten. Ook tussentijds en aan het einde van de sessies wordt er geëvalueerd met vragenlijsten in individuele sessies van 30 minuten.

Wij maken tevens gebruik van een werkboek dat gebruikt wordt bij elke sessie, welke men zelf dient aan te schaffen en wij ondersteunen de sessies en de voorbereiding van de groepstherapie middels E-health modulen, welke door ons worden toegezonden.


Schematherapiegroep CGT-technieken

Waarbij het accent ligt op het leren herkennen en bewerken van valkuilen middels cognitief gedragstherapeutische technieken.

Waar: Praktijk MetSteen, Bakkummerstraat 43, 1901 HJ Castricum

Tijd: donderdagochtenden 9:00-9:30 uur inloop, 9:30 tot 11:00 uur groepssessie

Data: 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 23/3 (terugkombijeenkomst) en 20/4 (terugkombijeenkomst)

Datum tussentijdse evaluatie: dinsdag 13/12/2022

Datum eindevaluaties individueel: dinsdag 9/5/2023

Aantal deelnemers: 8-10

Therapeuten: Vera Langstraat, GZ-Psycholoog/Psychotherapeut/Cognitief Gedragstherapeut VGCt/Seksuoloog NVVS i.o. 


Schematherapiegroep Experiëntiële technieken

Waarbij het accent ligt op het leren herkennen van de modi en het accent ligt op de experiëntiële technieken uit de schematherapie.

Waar: Praktijk MetSteen, Bakkummerstraat 43, 1901 HJ Castricum

Tijd: woensdagavonden 18:30-19:00 uur inloop, 19:00 tot 20:30 uur groepssessie

Data: 28/09, 5/10, 12/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 22/3 (terugkombijeenkomst) en 19/4 (terugkombijeenkomst)

Datum tussentijdse evaluatie individueel: woensdagmiddag 14/12/2022

Datum eindevaluaties individueel: woensdagmiddag 10/5/2023

Aantal deelnemers: 8-10

Therapeuten: Vera Langstraat, GZ-Psycholoog/Psychotherapeut/Cognitief Gedragstherapeut VGCt/Seksuoloog NVVS i.o. en Evelien Versteegh, GZ-Psycholoog/Psychotherapeut

Aanmelden voor deze groepen kan middels het invullen van het aanmeldformulier op de website van Praktijk Langstraat en het bijvoegen van een verwijsbrief van de huisarts.


Wat is Schematherapie ?

Veel mensen hebben last van bepaalde patronen van reageren, waar ze zelf van merken dat dit hen niet verder helpt en vaak zelfs erg afremt om dingen te doen zoals ze het eigenlijk zouden willen. Deze patronen ontwikkelen zich in de kindertijd, breiden zich uit in het verdere leven. Hoewel ze ongewenst zijn, bekijk je de wereld (vaak zonder het te merken) door de gekleurde bril van deze patronen en zijn ze langdurig aanwezig en moeilijk te veranderen. Het gaat over belangrijke overtuigingen en gevoelens over jezelf en je omgeving, die zich in stand houden en een sterke weerstand tegen verandering tonen. Met andere woorden: je neemt ze vaak als vanzelf aan, zonder je er vragen over te stellen. Hoewel deze patronen in het verleden voor je overleving een belangrijke functie hebben gehad, kunnen ze in het huidige volwassen leven vooral hinderlijk zijn geworden.

Voorbeelden van deze patronen zijn:

Vaak het gevoel hebben te falen, ongelukkig te zijn zelfs als je succesvol bent of er dingen goed gaan.

Bang zijn aan anderen te laten zien hoe je eigenlijk bent, uit angst afgewezen te worden.

Steeds in relaties belanden met mensen die vooral aan zichzelf denken, je niet begrijpen, afstandelijk reageren of misschien je zelfs misbruiken.

Je nauwelijks kunnen ontspannen, leuke dingen aan je voorbij laten gaan omdat je het gevoel hebt meer je best te moeten doen.

Jezelf minder dan anderen voelen, altijd denken aan wat anderen van je denken waardoor je eigen wensen en verlangens erbij inschieten.

Deze patronen worden ook wel “valkuilen” of “schema’s” genoemd. Aspecten van de zogenaamde schematherapie van J. Young worden in onze therapie gebruikt om deze patronen naar een meer gewenste/gezonde richting om te buigen.

Daarvoor zijn drie dingen van belang:

Dat je zowel de patronen als de emoties die erbij horen leert herkennen.

Dat je iets leert begrijpen van het ontstaan van deze patronen.

Dat je concreet, in je huidige leven, in kleine stappen patronen leert ombuigen.

Wijdverbreide patronen / valkuilen zijn meestal zo hardnekkig dat de therapie één of meerdere jaren in beslag neemt: kortdurende therapie is vaak niet toereikend.

Wij bieden schemagerichte therapie zowel individueel als in groepsverband aan.

Onze ervaring is dat schemagerichte psychotherapie in groepsverband voor de meeste mensen het meest effectief is. In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het “gewone” leven buiten de groep: iedereen neemt namelijk zijn eigen persoonlijkheid en “bagage” mee. Ook nemen mensen in de groep vaak een bepaalde rol aan. De therapie helpt je beter erachter te komen wat anderen bij je oproepen en hoe je op anderen reageert. Door dit alles zijn in een groepsbehandeling hinderlijke patronen meer zichtbaar en voelbaar dan in een individuele therapie en dus beter bewerkbaar. Maar er kunnen ook goede redenen zijn om te kiezen voor een individuele schematherapie en die, indien mogelijk, op een later tijdstip te laten vervolgen door deelname aan de schemagerichte psychotherapiegroep.

In tegenstelling tot vergelijkbare groepen in dag/deeltijdbehandelingen bij collega-GGZ-instellingen zijn onze groepen niet bedoeld voor groepsleden waarvan te verwachten valt dat ze tijdens de behandeling crisisopvang nodig zullen hebben. Ook worden er naast de groepstherapie geen andere therapieën aangeboden zoals gebruikelijk in deeltijdbehandelingen - de groepstherapie is de hoofdtherapie.

Er is zo nodig een kort individueel voortraject bij een van de groepstherapeuten.