Schematherapiegroep

In september 2021 zal Praktijk Langstraat in samenwerking met Psychologiepraktijk MetSteen een nieuwe Schematherapiegroep starten. U kunt zich hier nog voor aanmelden.

I.v.m. de coronamaatregelen wordt deze Schematherapiegroep, net als in 2020, in twee groepen verdeeld. Er zal een nieuwe Schematherapiegroep starten op de woensdagavond en op de donderdagochtend. De woensdagavondgroep wordt begeleid door Vera Langstraat, Psychotherapeut en Evelien Versteegh, Psychotherapeut. De donderdagochtendgroep wordt begeleid door Vera Langstraat, Psychotherapeut en Petra Buijsman, Basis-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut i.o. en Mindfulnesstrainer.

Het Schematherapiegroep-traject bestaat uit een uitgebreid intakegesprek met vragenlijstenonderzoek, 18 bijeenkomsten en 2 terugkombijeenkomsten. Ook tussentijds en aan het einde van de sessies wordt er geëvalueerd met vragenlijsten.

Data woensdagavondgroep 2021 (onder voorbehoud): 

29/09, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 8/12, 15/12, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 2/3, 9/3, 6/4 (terugkombijeenkomst) en 11/5 (terugkombijeenkomst)

Data donderdagochtendgroep 2021 (onder voorbehoud):

30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 9/12, 16/12, 13/1, 20/1, 27/1, 2/2, 9/2, 17/2, 3/3, 10/3, 7/4 (terugkombijeenkomst) en 12/5 (terugkombijeenkomst)

Aanmelden voor deze groepen kan middels het invullen van het aanmeldformulier op de website van Praktijk Langstraat en het bijvoegen van een verwijsbrief van de huisarts voor de Specialistische GGZ (SGGZ).


Schematherapiegroep 'De Gezonde Volwassene'

In maart 2021 gaat Praktijk Langstraat in groepsverband van start met de Schematherapie-module “De Gezonde Volwassene”. Dit Schematherapie-traject bestaat uit een uitgebreid intakegesprek met vragenlijstenonderzoek en 10 groepsbijeenkomsten: 1 op woensdagavond en 7 op donderdagochtend. Deze groep wordt begeleid door Vera Langstraat, Psychotherapeut en Petra Buijsman, Basis-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut i.o. en Mindfulnesstrainer. 

Data (onder voorbehoud):

25/3, 1/4, 15/4, 22/4, 12/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 en 24/6 (deze groep is inmiddels vol)

In april 2021 start Praktijk Langstraat met een 2e schematherapiegroep “De Gezonde Volwassene”, 10 bijeenkomsten op donderdagochtenden.

Data (onder voorbehoud):

8/4, 15/4, 22/4, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6, 24/6 en 1/7

De intakegesprekken worden ingepland in januari, februari en maart 2021. Aanmelden voor deze groep kan middels het invullen van het aanmeldformulier op de website van Praktijk Langstraat en het bijvoegen van een verwijsbrief van de huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ). 

Wat is Schematherapie ?

Veel mensen hebben last van bepaalde patronen van reageren, waar ze zelf van merken dat dit hen niet verder helpt en vaak zelfs erg afremt om dingen te doen zoals ze het eigenlijk zouden willen. Deze patronen ontwikkelen zich in de kindertijd, breiden zich uit in het verdere leven. Hoewel ze ongewenst zijn, bekijk je de wereld (vaak zonder het te merken) door de gekleurde bril van deze patronen en zijn ze langdurig aanwezig en moeilijk te veranderen. Het gaat over belangrijke overtuigingen en gevoelens over jezelf en je omgeving, die zich in stand houden en een sterke weerstand tegen verandering tonen. Met andere woorden: je neemt ze vaak als vanzelf aan, zonder je er vragen over te stellen. Hoewel deze patronen in het verleden voor je overleving een belangrijke functie hebben gehad, kunnen ze in het huidige volwassen leven vooral hinderlijk zijn geworden.

Voorbeelden van deze patronen zijn:

 • Vaak het gevoel hebben te falen, ongelukkig te zijn zelfs als je succesvol bent of er dingen goed gaan.
 • Bang zijn aan anderen te laten zien hoe je eigenlijk bent, uit angst afgewezen te worden.
 • Steeds in relaties belanden met mensen die vooral aan zichzelf denken, je niet begrijpen, afstandelijk reageren of misschien je zelfs misbruiken.
 • Je nauwelijks kunnen ontspannen, leuke dingen aan je voorbij laten gaan omdat je het gevoel hebt meer je best te moeten doen.
 • Jezelf minder dan anderen voelen, altijd denken aan wat anderen van je denken waardoor je eigen wensen en verlangens erbij inschieten.
 • Deze patronen worden ook wel “valkuilen” of “schema’s” genoemd. Aspecten van de zogenaamde schematherapie van J. Young worden in onze therapie gebruikt om deze patronen naar een meer gewenste/gezonde richting om te buigen.

  Daarvoor zijn drie dingen van belang:

 • Dat je zowel de patronen als de emoties die erbij horen leert herkennen.
 • Dat je iets leert begrijpen van het ontstaan van deze patronen.
 • Dat je concreet, in je huidige leven, in kleine stappen patronen leert ombuigen.
 • Wijdverbreide patronen / valkuilen zijn meestal zo hardnekkig dat de therapie één of meerdere jaren in beslag neemt: kortdurende therapie is vaak niet toereikend.

  Wij bieden schemagerichte therapie zowel individueel als in groepsverband aan.

  Onze ervaring is dat schemagerichte psychotherapie in groepsverband voor de meeste mensen het meest effectief is. In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het “gewone” leven buiten de groep: iedereen neemt namelijk zijn eigen persoonlijkheid en “bagage” mee. Ook nemen mensen in de groep vaak een bepaalde rol aan. De therapie helpt je beter erachter te komen wat anderen bij je oproepen en hoe je op anderen reageert. Door dit alles zijn in een groepsbehandeling hinderlijke patronen meer zichtbaar en voelbaar dan in een individuele therapie en dus beter bewerkbaar. Maar er kunnen ook goede redenen zijn om te kiezen voor een individuele schematherapie en die, indien mogelijk, op een later tijdstip te laten vervolgen door deelname aan de schemagerichte psychotherapiegroep.

  In tegenstelling tot vergelijkbare groepen in dag/deeltijdbehandelingen bij collega-GGZ-instellingen zijn onze groepen niet bedoeld voor groepsleden waarvan te verwachten valt dat ze tijdens de behandeling crisisopvang nodig zullen hebben. Ook worden er naast de groepstherapie geen andere therapieën aangeboden zoals gebruikelijk in deeltijdbehandelingen - de groepstherapie is de hoofdtherapie.

  Er is zo nodig een kort individueel voortraject bij een van de groepstherapeuten.